<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1135078766515164&ev=PageView &noscript=1"/>
Hoặc soạn tin: VG30 gửi 999 Giá cước: 30,000 đ/tháng
Miễn phí Data tốc độ cao truy cập VTVGo Tặng thêm 300MB truy cập internet
Lưu ý: Áp dụng cho khách hàng đang sử dụng gói cước: MIU/MIU90/MIU120/BMIU/D15A/M70/M90/M120/M200 gói cước chu kỳ dài.