<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1135078766515164&ev=PageView &noscript=1"/>
Hoặc soạn tin: VTC30 gửi 999 Giá cước: 20,000 đ/tháng
Miễn phí Data truy cập các dịch vụ của nhà cung cấp VTC Tặng thêm 400MB truy cập internet
Lưu ý: Áp dụng cho khách hàng đang sử dụng gói cước: MIU / MIU90 / BMIU/ M70/M90/M120/M200 gói cước chu kỳ dài.
Click để xem Danh sách VTC Game