<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1135078766515164&ev=PageView &noscript=1"/>

Pham vi game online được sử dụng các gói cước Soha Game Data

Miễn phí không giới hạn dung lượng tốc độ cao khi chơi các game mobile dưới đây

STT

Tên game

Thể Loại

 Landing Page Link Game

 

1

iGa

Casual

 https://iga.soha.vn

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sohagame.igasoha.tsixi&hl=vi
iOS: https://itunes.apple.com/vn/app/iga/id612536901?l=vi&mt=8

2

Độc Cô Cửu Kiếm Mobile

Nhập vai

 https://cuukiem.sohaplay.vn

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thangbay.dccuukiem
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/9-kiem-3d-mobile/id1151041825?ls=1&mt=8

3

Ngộ Không Truyền Kỳ

Nhập vai

 https://ngokhong.sohagame.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.olgame.ngokhong
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/ngo-khong/id774619720?mt=8

4

Vua Pocket 3D

Thẻ Tướng

 https://vuapocket3d.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.sgamepoke130
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/vua-pocket-3d/id1095193961?ls=1&mt=8

5

Tào Tháo Truyện Mobile

Thẻ Tướng

 https://taothaotruyen.sohagame.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vn.sohagame.sg135 
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/tao-thao-truyen-mobile/id1119105847?ls=1&mt=8

6

Mộng Võ Lâm

Thẻ Tướng

 https://mongvolam.sohagame.vn

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.shg.mobi.mongvolam
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/hoang-kim-giap-mong-vo-lam/id915243155?ls=1&mt=8

7

Nhất Kiếm Phi Tiên

ARPG

 http://nhatkiemphithien.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cngame.nhatkiemphithien.vi
IOS: https://itunes.apple.com/vn/app/hien-vien-kiem-arpg-kiem-hiep/id1049184012?ls=1&mt=8

8

Manga Go

Thẻ Tướng

 https://mangago.vn/

Android: http://app.sohagame.vn/mangago
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/au-truong-manga-2.0/id1171355173?ls=1&mt=8

9

Kiếm Tung

Thẻ Tướng

 https://kiemtung.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shg.vn.sg119
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/kiem-tung-mobile/id1061871819?ls=1&mt=8

10

Ngạo Kiếm Mobile

Nhập vai

 https://ngaokiem.sohagame.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vn.nk30.blade
WP: https://www.microsoft.com/vi-vn/store/p/ngao-kiem/9nblggh2k0rn
IOS: https://itunes.apple.com/vn/app/ngao-kiem/id950903137?ls=1&mt=8

11

Tru Tiên

MMORPG

 https://trutien.sohagame.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vn.trtien.thanhvanchi&hl=vi
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vn.trtien.thanhvanchi&hl=vi

12

Khổng Minh Truyện

MMORPG

 https://khongminh.sohagame.vn

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.sg66ar&hl=vi
iOS: https://itunes.apple.com/vn/app/khong-minh-truyen-3d/id1151020511?l=vi&mt=8

13

Đại Thánh Vương

TimeBase-SLG

 https://daithanhvuong.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.thangnam.dtvuong
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/ai-thanh-vuong/id1037754389?ls=1&mt=8

14

Võ Lâm Returns

Nhập vai

 https://volam.sohagame.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sg126.clientvi
iOS: https://itunes.apple.com/vn/app/vo-lam-returns/id1166416173?l=vi&mt=8

15

Cửu Dương Thần Công

Thẻ Tướng

 https://cuuduong.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thangnam.cduong&hl=en
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/cuu-duong-than-cong/id941533958?ls=1&mt=8

16

Hải Tặc Bóng Đêm - Tân Thế Giới

Nhập vai

https://htbd.sohagame.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=the.pirate.hunting

17

Đại Minh Chủ

Nhập vai

https://minhchu.sohagame.vn/

https://sohacorp.vn/download/daiminhchu

18

Bem Bem Go

Nhập vai

https://bem2.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.sg136

19

Bá Vương Tam Quốc

Casual

https://bavuongtamquoc.vn/landing

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.sg133

20

Giang Hồ Kỳ Hiệp

Nhập vai

https://gianghokyhiep.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.sg147

21

Độc Cô Cầu Bại

Nhập vai

https://docco.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.sg73

22

Vạn Vương Chi Vương

Nhập vai

https://vanvuong.sohagame.vn/

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.sg134

23

Đông Tà Tây Độc

Thẻ Tướng

https://dongtataydoc.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.sg148
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/ong-ta-tay-oc-mobile/id1151788837?ls=1&mt=8

24

Phi Long Tại Thiên

Kiếm Hiệp

http://philongtaithien.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shgame.sg139

IOS: https://itunes.apple.com/us/app/phi-long-tại-thiên/id1217687021?mt=8

25

Kim Dung Quần Hiệp Truyện

Kiếm Hiệp

http://kimdungquanhiep.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.sg199

IOS: https://itunes.apple.com/vn/app/kim-dung-quan-hiep-truyen/id1217690068?ls=1&mt=8

26

Độc Tôn Tam Giới

Tiên Hiệp

http://docton.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shgame.sg140

IOS: https://itunes.apple.com/us/app/so%C3%A1i-ca-truy%E1%BB%81n-thuy%E1%BA%BFt/id1142059224?ls=1&mt=8

27

Lục Địa Huyền Bí

Nhập vai

https://lucdia.vn/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sohagame.shg138

IOS: https://itunes.apple.com/us/app/l%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BB%8Ba-huy%E1%BB%81n-b%C3%AD-fantasy-land/id1142065073?ls=1&mt=8