<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1135078766515164&ev=PageView &noscript=1"/>

MobiFone tặng cơ hội trải nghiệm lướt Facebook, xem Youtube miễn phí data tốc độ cao cho khách hàng

17-08-2018 08:14:53

Nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị về dịch vụ Facebook data và Video data data tốc độ cao của MobiFone, nhà mạng đã triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn: Miễn phí hoàn toàn từ 07 đến 90 ngày đối với các khách hàng chưa hoặc ít sử dụng dịch vụ data của nhà mạng. Nội dung chương trình khuyến mại như sau:

1.      Gói cước Data áp dụng:

-          Các gói cước YT1, YT30, MY của dịch vụ Video data.

-          Các gói cước FB1, FB30, FA của dịch vụ Facebook data.

 

2.      Đối tượng áp dụng chung:

-          Thuê bao di động trả trước, trả sau thỏa mãn điều kiện sử dụng gói cước theo quy định của gói cước.

-          Không có lịch sử sử dụng một trong các gói cước Data áp dụng theo quy định tại Mục 1 nêu trên trong tháng n - 1.

-          Lưu trú tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1, 4, 5, 6 và 7 trong tháng n - 1.

 

3.      Nội dung chương trình:

Thuê bao PTM

Không PSC Data

 PSC Data ≤ 20K

  20K < PSC Data ≤ 50K

 PSC Data > 50K

Thời gian áp dụng

  Chương trình (1)

- Mở tự động Miễn phí 90 ngày (03 tháng) sử dụng gói FA để TB trải nghiệm dịch vụ. Nhắn tin nhắc 3 ngày/lần.
- Hết thời gian KM, hủy gói cước. Mời khách hàng đăng ký gói khuyến mại và hưởng KM giảm giá.

- Giảm giá 50% gói FA, MY trong 12 tháng tiếp theo.

 

Chương trình (2)

- Mở tự động Miễn phí 7 ngày sử dụng gói  FB1 & YT1. Nhắn tin hàng ngày
- Giảm giá 50% gói FA, MY trong 12 tháng.
- Hết thời gian KM, hủy DV. Mời DK lại dịch vụ và hưởng KM giảm giá.

 

Chương trình (3)

Giảm giá 50% gói cước FA và MY trong 3 tháng.

 

Từ 20/7/2017- 18/10/2017

(90 ngày)

Chương trình (4)

Cho phép Thuê bao được đăng ký gói YT30 và FB30 mà không cần gói nền.

 

Từ 19/10/2017 -  18/11/2017

(30 ngày)

Chương trình (5) Giảm 50% giá cước gói YT1 và FB1

 

Từ 19/11/2017  -  19/12/2017

(30 ngày)

3.1.Chương trình 1

a.      Đối tượng áp dụng

Thuê bao thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

-          Các điều kiện theo quy định tại mục II.2 nêu trên.

-          Là thuê bao không PSC data trong tháng n – 1 hoặc thuê bao PSC data ≤ 20.000 đồng trong tháng n-1 hoặc thuê bao PTM từ thời điểm triển khai CTKM.

b.      Nội dung khuyến mại

-          Đối với thuê bao không PSC data trong tháng n – 1 hoặc thuê bao PSC data ≤ 20.000 đồng trong tháng n-1:

§  Mở tự động miễn phí 90 ngày (03 tháng sử dụng gói Facebook Data FA) và mời khách hàng sử dụng gói (nhắn tin 03 ngày/lần hoặc gọi ra).

-          Đối với thuê bao phát triển mới từ thời điểm triển khai CTKM:

§  Khách hàng nhắn tin đăng ký gói FA miễn phí với cú pháp: 0FA hoặc OFA gửi 999.

-          Khi gói cước hết hạn, hủy gói cước. Mời khách hàng đăng ký gói FA hoặc MY để được hưởng khuyến mại giảm 50% giá gói FA, MY trong 12 tháng tiếp theo.

Cú pháp đăng ký:

§  Đăng ký gói FA: KM1_FA gửi 999.

§  Đăng ký gói MY: KM1_MY gửi 999.

c.       Thời gian triển khai: Từ 20/7/2017 -  18/10/2017 (90 ngày).

 

3.2.Chương trình 2

a.      Đối tượng áp dụng

Thuê bao thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

-          Các điều kiện theo quy định tại mục II.2 nêu trên.

-          Là thuê bao PSC có ARPU data thỏa mãn điều kiện: 20.000 đồng < ARPU data ≤ 50.000 đồng trong tháng n-1.

b.      Nội dung khuyến mại

-          Mở tự động đồng thời gói FB1 và gói YT1, miễn phí 07 ngày sử dụng đầu tiên.

-          Hết thời gian khuyến mại, hủy gói cước. Đồng thời mời khách hàng đăng ký gói FA hoặc MY để được hưởng khuyến mại giảm 50% giá gói FA/MY trong vòng 12 tháng.

Cú pháp đăng ký:

§  Đăng ký gói FA: KM1_FA gửi 999.

§  Đăng ký gói MY: KM1_MY gửi 999.

c.       Thời gian triển khai: Từ 20/7/2017 -  18/10/2017 (90 ngày).

3.3.Chương trình 3

a.      Đối tượng áp dụng

Thuê bao thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

-          Các điều kiện theo quy định tại mục II.2 nêu trên.

-          Là thuê bao PSC có ARPU data > 50.000 đồng trong tháng n-1.

b.      Nội dung khuyến mại

-          Giảm giá 50% gói cước FA và MY trong 3 tháng cho thuê bao trải nghiệm dịch vụ.

-          Cú pháp đăng ký:

§  Đăng ký gói FA: KM2_FA gửi 999.

§  Đăng ký gói MY: KM2_MY gửi 999.

c.       Thời gian triển khai: Từ 20/7/2017 -  18/10/2017(90 ngày).

 

3.4.Chương trình 4

a.      Đối tượng áp dụng

Thuê bao thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

-          Các điều kiện theo quy định tại mục II.2 nêu trên.

-          Là thuê bao không PSC data trong tháng n – 1 hoặc thuê bao PSC data ≤ 20.000 đồng trong tháng n-1 hoặc thuê bao PTM từ thời điểm triển khai CTKM.

b.      Nội dung khuyến mại

-          Thuê bao được đăng ký gói YT30 hoặc FB30 không cần gói cước nền.

c.       Thời gian triển khai: Từ 19/10/2017-  18/11/2017 (30 ngày).

3.5.Chương trình 5

a.      Đối tượng áp dụng

Thuê bao thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

-          Các điều kiện theo quy định tại mục II.2 nêu trên.

-          Là thuê bao không PSC data trong tháng n – 1 hoặc thuê bao PSC data ≤ 50.000 đồng trong tháng n-1 hoặc thuê bao PTM từ thời điểm triển khai CTKM.

b.      Nội dung khuyến mại

-          Giảm giá 50% giá cước gói FB1 và YT1 cho thuê bao trải nghiệm dịch vụ.

-          Cú pháp đăng ký:

§  Đăng ký gói FB1: KM1_FA gửi 999.

§  Đăng ký gói YT1: KM1_MY gửi 999.

c.       Thời gian triển khai: Từ 19/11/2017 -  19/12/2017 (30 ngày).

Có thể bạn quan tâm