<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1135078766515164&ev=PageView &noscript=1"/>
Hoặc soạn tin: KPA gửi 999 Giá cước: 50,000 đ/tháng
Miễn phí Data tốc độ cao truy cập Truyền Hình MyK+ Tặng thêm 500MB truy cập internet
Lưu ý: Áp dụng đối với thuê bao trả trước, thuê bao trả sau đang hoạt động hai chiều.