Để sử dụng dịch vụ Mobile Internet thì tôi phải có những điều kiện gì?

19-01-2017 10:51:42

Trả lời:

– Quý khách phải có điện thoại hỗ trợ truy cập internet(3G/EDGE/GPRS) và cấu hình GPRS.

– Quý khách đang ở trong vùng phủ sóng 3G của MobiFone

– Quý khách phải đăng ký sử dụng dịch vụ cài đặt 3G MobiFone

Câu hỏi bạn quan tâm