Hoặc soạn tin: YT30 gửi 999 Giá cước: 50,000 đ/tháng
Không giới hạn dung lượng tốc độ cao truy cập YouTube và FPT Play Tặng thêm 400MB truy cập internet
Lưu ý: Áp dụng cho khách hàng đang sử dụng gói cước: MIU / MIU90 / BMIU/ M70/M90/M120/M200 gói cước chu kỳ dài.