Hoặc soạn tin: DK FB30 gửi 999 Giá cước: 20,000 đ/tháng
Miễn phí Data truy cập Facebook Tặng thêm 300MB truy cập internet
Lưu ý: Áp dụng cho khách hàng đang sử dụng gói cước: MIU / MIU90 /BMIU/ M70/M90/M120/M200 gói cước chu kỳ dài.